Cengizhan Öztürk

Professor at Bosphorus University

Biyografi

Cengizhan Öztürk (MD, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984; PhD, Biyomedikal Mühendislik, Drexel Üniversitesi, 1997), doktora sonrası çalışmalarını Johns Hopkins Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Labında tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Enstitüsünde öğretim üyesi olarak 2000 yılında çalışmaya başladı. 2002-2007 yılları arasında ağırlıklı olarak ABD Ulusal Sağlık Enstitüsünde (NIH-NHLBI) konuk bilim adamı olarak çalıştı. . Bilimsel çalışmaları son yıllarda tıbbi görüntü analizinin yanı sıra görüntüleme sistemlerinin donanımlarının geliştirilmesini de kapsamaktadır (https://xlab.boun.edu.tr). 2008-2013 arasında, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde ulusal bir Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BU-LifeSci, https://lifesci.boun.edu.tr) kurulmasında önce koordinatör, sonrasında da kurucu müdür olarak görev yaptı. Bu merkez bünyesinde; Dr. Öztürk’ün halen koordine ettiği Mikrosistem Tabanlı in vivo Tıbbi Cihaz Geliştirme Labı ve ona bağlı özel bir Temiz Odanın yanı sıra, Deneysel Hayvan Laboratuvarı (Vivaryum) ve “Akıllı İlaç” araştırmaları konularında da aktif bir Test-Analiz Birimi bulunmaktadır. BU-LifeSci şu anda girişimcilik ve bölgesel kalkınma odaklı ikinci önemli gelişim fazındadır. Dr. Öztürk; 2011 yılından itibaren, İnovita Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformunun ve 2014 yılından itibaren de İSEK İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesinin kurucu kooordinatörlüklerini yapmaktadır. 

Other specialists