Client & problem

PEKSPEC yakın kızıl ötesi bölgede gıdaların analizinin yapılmasına olanak sağlayan yapay zeka destekli taşınabilir gıda analiz cihazıdır. AISOLT Yapay Zeka Teknolojileri A.Ş. ile birlikte geliştirilen proje kapsamında validasyon çalışmaları devam etmektedir.

Temel gıda ürünleri başta olmak üzere, içerik analizleri mevcut durumda laboratuvar ortamında oldukça maliyetli ve zaman alan yöntemlerle yapılmaktadır. Pekspec taşınabilir analiz cihazı, yakın kızılötesi (NIR) spektroskopisi teknolojisi ile bu analizlerin hızlı, uygun maliyetli ve güvenilir bir şekilde yapılmasına imkan sağlamaktadır. Analizlerin doğruluk oranının yükseltilmesi için yapay zeka temelli yazılım algoritmalar geliştirilmektedir. Opto-elektronik ve yazılım alanlarında yapılacak Ar-Ge çalışmaları sonucunda nihai ürün elde edilecektir. Nihai üründe analizi yapacak kişi/kurum/kuruluş mobil uygulamalar aracılığı ile analiz sonuçlarını anlık olarak gözlemleyebilecektir. 

More projects