Client & problem

Fetalist, anne karnındaki bebekte olması muhtemel yapısal anomalilere doğal dil işleme ve görüntü işleme yöntemlerini kullanarak otomatize bir şekilde hastalıklara tanı konulmasına destek olmakta, hastalığın ve olası tedavisinin anlatılması ve hekimler için operasyon öncesinde operasyonu simüle edilebilmesi için kişiselleştirilmiş simülasyonlar ile 3 boyutlu platformlarda etkileşim imkanı sunmaktadır. Her yıl 213 milyon gebe popülasyonunun olduğu bir pazarda kullanmakta olduğu veri kaynağının türü ve boyutu ve hedeflediği yaş grubu ile rakiplerinden ayrılan Fetalist yüksek oranda doğruluk ile niş bir alanda geniş bilgi birikimi sağlayıp hasta hareketliliğini azaltırken hasta memnuniyetini arttırarak global pazarda yer almayı hedeflemektedir. Kurulmuş olduğu 2020 yılının son çeyreği itibari ile yerel ve global pazarda yerini almak için CDHi derneği ile iş birliği imzalamış ve bu vesile ile global ölçekte hasta ve hekimlere erişebilmek adına ilk adımı atmıştır. Bu süreçte ilk yurt dışı bireysel satışı gerçekleştirmiştir.. Bu süreçte alacak olduğu yatırımlar ile sermaye yapısını güçlendirerek hem pazarda büyüme hedefini hızlandırıp farklı pazarlarda yer alacak olup hem de mevcut Ar-Ge çalışmalarını hızlandırarak pazardaki öncü ve rekabetçi gücünü korumayı amaçlamaktadır. Mevcut ortaklık yapısı ile Fetalist farklı sektörlerde olmasına rağmen uzun süredir farklı projelerde bir arada çalışan alanında uluslararası düzeyde söz sahibi bir ekip tarafından kurulmuş olup vizyon sahibi, bireysel yeteneklerini takım çalışması içinde ustalıkla sergileyen, gerektiğinde sorumlulukları üstlenebilen genç ve dinamik bir çalışan kadrosuna sahiptir. 

More projects